Sīkdatnes palīdz mums nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot tos, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Vairāk

Soda naudas apmaksa

Soda kvītis tiek piemērotas pamatojoties uz SIA "EuroPark Latvia" Autostāvvietas Lietošanas Noteikumiem vai Teritorijas Lietošanas Noteikumiem, kas izvietoti EuroPark apsaimniekotajās autostāvvietās vai teritorijās. Soda kvītis tiek izrakstītas kā sankcija par minēto noteikumu pārkāpumu, un soda kvīšu izrakstīšanas mērķis ir motivēt autovadītājus ievērot minētos noteikumus.

Soda naudas apmaksa veicama 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas datuma. Ja soda naudas apmaksa netiks veikta norādītajā termiņā, soda naudas un ar tās samaksas nokavējumu saistīto izdevumu piedziņa tiks nodota SIA "EuroPark Latvia" pilnvarotam personām kā rezultātā var tikt veikta automašīnas īpašnieku datu apstrāde un ievietošana publiskajās parādnieku datu bāzēs.

Standarta noteikumi

Privātais autostāvvietu un teritoriju operators SIA "EuroPark Latvia"  darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Piemērotie Autostāvvietu Lietošanas Noteikumi un Teritorijas Lietošanas Noteikumi izstrādāti ievērojot tiesību aktu noteikumus.

Privātās autostāvvietas un teritorijas

SIA "EuroPark Latvia" uztur un operē autostāvvietas un teritorijas gan valstij, gan privātiem īpašniekiem piederošos īpašumos. EuroPark autostāvvietās un teritorijās tiek izmantotas informatīvās zīmes un apzīmējumi. Visās EuroPark autostāvvietās un teritorijās ir izvietoti un labi saskatāmi lietošanas noteikumi, un, novietojot automašīnu EuroPark autostāvvietā vai teritorijā, autovadītājs apņemas ievērot šos noteikumus.

Autostāvvietas kontrolieri

Autostāvvietas kontrolierus iespējams atpazīt pēc uniformas ar uzņēmuma logo. Autostāvvietu kontrolieri kontrolē priekšapmaksas autostāvvietu lietošanu un teritoriju lietošanu un ir tiesīgi izrakstīt soda kvītis gadījumos, kad nav veikta samaksa par autostāvvietas izmantošanu vai nav ievēroti Autostāvvietas Lietošanas Noteikumi vai Teritorijas Lietošanas Noteikumi. Kontrolierim nav tiesību anulēt izrakstīto soda kvīti un kontroliera darba samaksa nav atkarīga no izrakstīto soda kvīšu skaita.

Apmaksu par izrakstīto soda kvīti iespējams veikt bankā vai ar pārskaitījumu (veicot apmaksu Swedbank internetbankā, soda kvīts apmaksai jāizvēlas definēto maksājumu) SIA "EuroPark Latvia" - reģ. Nr.  LV40003553023, konta Nr. LV29HABA0551036695080  - informācijā saņēmējam norādot soda kvīts numuru.

 

EUROPARK LATVIA
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050, Latvija