Sīkdatnes palīdz mums nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot tos, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Vairāk

Personas datu apstrādes politika

EuroPark Latvia Personas datu apstrādes politika

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic EuroPark Latvia (turpmāk arī mēs, mūsu, mums).  Turpmāk norādītā informācija attiecas ne tikai uz autostāvvietu lietošanu, bet arī uz visa veida saziņu ar mums, tostarp pašapkalpošanās portālā mans.europark.lv vai autopay.io (turpmāk Portāls) un sociālo tīklu platformās. Pastāv iespēja, ka mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ lūdzam ieskatīties šajā Personas datu apstrādes politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko. Ja nepiekrītat Personas datu apstrādes politikai, diemžēl Jums jāpārtrauc izmantot mūsu pakalpojumus.

Kādu personisko informāciju EuroPark izmanto?

Mēs izmantojam Jūsu Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, autostāvvietas lietošanas laiku un informāciju par veiktu apmaksu. Papildus iepriekš minētajam, saziņā mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas vai deklarēto adresi, kā arī personas kodu. Mēs uzskaitām un apstrādājam informāciju par autostāvvietas izmantošanas laiku un maksājumu informāciju, tostarp bankas konta numuru vai informāciju par maksājumu karti. Atsevišķos gadījumos mēs veiksim Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju un uzglabāsim Transportlīdzekļa un tā novietošanas fotoattēlus, kā arī informāciju, kas iegūta saziņā ar Jums. Lai nodrošinātu ParkoSkolas nodarbību norisi, pieteikumā papildus vārdam, uzvārdam un Transportlīdzekļa numuram Jūs sniedzat mums informāciju par auto novietošanas prasmēm, kā arī nodarbību laikā citu informāciju, ko Jūs uzskatāt par nozīmīgu apmācību realizēšanai. Autostāvvietās izvietotu videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis, Jūs un Transportlīdzekļa pasažieri kā arī Jūsu, Transportlīdzekļa un tā pasažieru pārvietošanās autostāvvietā.

Kādam nolūkam EuroPark izmanto Jūsu personas datus?

 • Lai Jūs varētu izmantot bezmaksas laiku un lai mēs gūtu apliecinājumu par veikto samaksu, mēs izmantojam Jūsu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa (turpmāk Transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuru (turpmāk Numurs).
 • Lai Jūs varētu novietot Transportlīdzekli mūsu apsaimniekotajās autostāvvietās, mums jāsaņem samaksa par autostāvvietu ierīkošanu un apsaimniekošanu, tādēļ galvenokārt mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka esat veicis samaksu un sazinātos ar Jums gadījumā, ja mums radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu. Vispirms mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu līguma izpildi.
 • Mēs izmantojam Transportlīdzekļa Numuru, lai noskaidrotu, vai esat veicis samaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu, mēs izmantosim Transportlīdzekļa Numuru, lai pārliecinātos, vai veicot samaksu ar Mobilly, neesat kļūdaini apmaksājis citu zonu.
 • Reģistrējoties Portālā vai saziņai izmantojot pretenzijas pieteikuma formu, aicinām Jūs norādīt vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, tālruņa numuru un Transportlīdzekļa Numuru. Šī informācija mums nepieciešama, lai sazinātos ar Jums par apmaksu, vai ārkārtas gadījumos (piemēram, ja Jūsu Transportlīdzekli jāpārvieto).
 • EuroPark var apstrādāt Jūsu personas datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Autostāvvietas lietošanu, tostarp sociālo tīklu platformās, piemēram, Facebook. Ja jautājumu vai pieprasījumu ievietosiet publiski pieejamā veidā mūsu sociālā tīkla platformā izveidotā EuroPark mājas lapā https://www.facebook.com vai citā publiski pieejamā veidā, mēs sniegsim atbildi tajā pašā saziņas kanālā. Atbilde var precizēt informāciju par Jūsu Transportlīdzekļa novietošanas laiku un citu informāciju par Jūsu Transportlīdzekli un Autostāvvietas lietošanas apstākļiem, kas ir nozīmīga un sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem. Ja nevēlaties, lai sniedzam Jums atbildi publiski, lūdzam jautājumu iesūtīt kādā no privātiem saziņas kanāliem, kā piemēram, sociālā tīkla platformas izveidotā saziņas kanālā (Facebook Messenger un citi) vai ar e-pasta starpniecību, kā arī nosūtot mums vēstuli, izveidojot pretenzijas pieteikumu mūsu mājas lapā https://www.europark.lv, vai iesniedzot klātienē mūsu birojā.
 • Lai veicinātu aktīvāku saziņu ar mums un biežāku mūsu autostāvvietu lietošanu, dažreiz mēs rīkojam konkursus sociālo tīklu platformās un citos saziņas kanālos. Piesakoties konkursam, Jūs piekrītat, ka izmantosim Jūsu pieteikumā minētos personas datus, lai noskaidrotu uzvarētāju un izsniegtu konkursa balvu.
 • Lai uzlabotu drošību un autovadītāju pieredzi stāvvietās, mēs regulāri rīkojam apmācības auto novietošanas prasmju uzlabošanai (ParkoSkola). Piesakoties Parkoskolai, Jūs piekrītat, ka izmantosim Jūsu pieteikumā minētos personas datus apmācību realizēšanas nolūkā.
 • Mēs veicam videonovērošanu mūsu autostāvvietās, lai nodrošinātu kārtību tajās, kā arī lai novērstu vai atklātu noziegumus, un iegūtu pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām.
 • Gadījumos, kad mums nebūs izdevies atrast apmaksu apliecinošu informāciju, vai Autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos mēs veicam Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju, lai sniegtu Jums informāciju un nodrošinātu pierādījumus.
 • Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem, sazināsimies ar Jums, izmantojot Portālā, vai citā veidā Jūsu iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Izmantojot pretenzijas pieteikuma formu, aicinām Jūs sniegt informāciju par veikto apmaksu, lai izvērtētu mūsu rīcību saistībā ar apmaksas kontroli.
 • Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem un nebūsiet norādījis, kā ar Jums sazināties, mēs izmantosim zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un ielūkosimies transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk arī Reģistrs), lai ar Transportlīdzekļa Numura palīdzību uzzinātu Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas mums nepieciešami, lai ar Jums sazinātos. Ja nevēlaties, lai Jūs identificējam, ielūkojoties Reģistrā, aicinām laikus veikt samaksu par autostāvvietu un norādīt kontaktinformāciju un vēlamo saziņas veidu pašapkalpošanās portālā mans.europark.lv.
 • Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, kā arī likuma prasībām attiecībā uz dokumentu glabāšanu.

Kā EuroPark dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām?

Lai Jums būtu, kur novietot Transportlīdzekli un lai Jūs ērti varētu izmantot bezmaksas laiku un veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs esam iesaistījuši pakalpojuma nodrošināšanā vairākus sadarbības partnerus un puses. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērti veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un automātisko maksājumu pakalpojumu sistēmas uzturētājiem. Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par mūsu autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams Autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

Kā EuroPark apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Autostāvvietu lietošanas līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu. Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai EuroPark un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. EuroPark un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti. Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu Autostāvvietas lietošanas līgumu. Pēc līguma izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu. Ja Jūsu personas datu glabāšanas periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda garumā. Ja Jūs darījāt mums zināmus Jūsu personas datus publiski sociālā tīkla platformā, piemēram, konkursa norises gaitā vai uzdodot jautājumu, mēs ievērosim sociālā tīkla platformas privātuma politiku attiecībā uz datu uzglabāšanu un dzēšanu. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot. 

Kā EuroPark rūpējas par Jūsu personas datu drošību?

Lai pasargātu Jūsu personas datus, mēs lietojam samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai EuroPark darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem.

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā EuroPark?

Jums ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties uzdot mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi dpo@europark.lv . Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr laipni aicinām Jūs vispirms sazināties ar mums, lai noskaidrotu visus apstākļus un atrisinātu iespējamos pārpratumus vai komunikācijas nepilnības.

Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatnes atvieglo jūsu tiešsaistes pieredzi, jo tās saglabā jūsu pārlūkošanas iestatījumus. Izmantojot sīkdatnes, tīmekļa vietnes var atstāt jūs pieslēgušos, piemēram, jūsu profilā, kā arī sniegt jūsu atrašanās vietai atbilstošu saturu.

EuroPark mājaslapa izmanto vienīgi pirmās puses sīkdatnes. Šādas sīkdatnes izvieto jūsu apmeklētā tīmekļa vietne, tās var nolasīt tikai tā vietne, kas tās izvietoja. EuroPark neizmanto ne otrās, ne trešās puses sīkdatnes (piemēram, mārketinga nolūkiem, pārlūkošanas paradumu noteikšanai u. c.)

Apmeklējot EuroPark mājaslapu, jūsu pārlūkprogramma saglabās šādas divu veidu sīkdatnes:

 1. Sesijas sīkdatnes (īslaicīgās) tiek lietotas uz neilgu laiku pārlūkošanas sesijas laikā. Īslaicīgās sīkdatnes saglabā lietotāja vietnes iestatījumus, piemēram, valodas izvēli utt. Sesijas laiks ir ierobežots līdz 1 stundai. Pēc izmantošanas sesija tiek izdzēsta no mūsu servera.
 2. Analītiskās sīkdatnes ļauj mums saprast, kā tiek lietota mūsu mājaslapa. EuroPark izmanto populāro Google Analytics rīku, lai reģistrētu un mērītu vietnes lietojumu.

Ar šīs informācijas palīdzību mēs varam labāk izprast apmeklētāju izturēšanos un padarīt mūsu lietotāju pieredzi patīkamāku. Google programmatūra mums palīdz noskaidrot atsevišķu lietotāju skaitu, izcelsmes valsti un mūsu mājaslapas apmeklējumu skaitu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai statistikas nolūkos, ar tām nav iespējams identificēt atsevišķus lietotājus (dati ir anonīmi).

Kā lietotājs var pārvaldīt vai dzēst sīkdatnes?

Pēc noklusējuma sīkdatņu glabāšana un nosūtīšana jums nav redzama. Tomēr jūs varat mainīt savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai varētu apstiprināt vai noraidīt sīkdatņu saglabāšanas pieprasījumus vai lai, aizverot pārlūkprogrammu, saglabātās sīkdatnes tiktu automātiski izdzēstas.

Lūdzu, ievērojiet, ka pirmās puses sīkdatņu bloķēšana atspējos tīmekļa vietnes autentifikācijas funkcijas un bloķēs iespēju izmantot pašapkalpošanos.

Lai uzzinātu, kā pārvaldīt (iestatīt, bloķēt, dzēst) jūsu pārlūkprogrammas sīkdatnes, lūdzu, apmeklējiet:

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

 

EUROPARK LATVIA
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050, Latvija